Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

Vol634女神芝芝Booty紫色长裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真94P芝芝画语界

如其不愈,是为当愈不愈也。 设用利药,是为大逆也。

若天过温如盛夏时,此为至而太过也。足少阳、阳维之会,宜刺三分,肌肉厚者可五分,留七呼,禁灸。

盖示人图治于蚤,又特为肺痈而谆谆言之也。而不用乌头汤者,因无黄汗之湿胜也。

腹满时减、时满虚满也;腹满常常而满实满也。李□曰:此历节病,由气血两虚而致者也。

若卫气前通已下,言变痈脓之故。菟丝子一升,九两为正。

夫误下,额汗微喘,若小便不利,是湿家额汗之喘,未可言死也。 脉缓有汗,洒淅恶寒发热者,是中风也。

Leave a Reply