FC2免费共享视频A片

FC2免费共享视频A片

九候之法,即浮中沉,三而三之,分部推寻。两端而三之,数登于九而究矣。

若小儿之病又有食滞而厥者,宜消食;痰闭而厥者,宜豁痰。 旦起而纳谒者,履满户焉。

色青黑者寒痛,寒极则舌卷、囊缩。 妇人两尺盛于两寸,常也。

盖自寅时,气始于手太阴肺经,云门穴,云门在乳上,阴阳继续以行,周十二经。午半而阴生,酉戌而日入于地阴之降也,所谓日往月来而晦明成焉。

耳暴聋者,邪传少阳之经也。 其病逆气小腹急痛,泄而下重,足胫寒而逆,腹大胫肿,寝汗出,意不乐。

物之微者,犹知药饵,而人反不知也,可乎?腹胀多是气虚不敛,用辛散之药反甚,宜以酸收之,白芍药五味子之属,少佐益智仁其能收摄三焦元气也。

Leave a Reply